28.05.2022 rusza XIV Enea Streetball 2022

Artykuł na temat: 28.05.2022 rusza XIV Enea Streetball 2022

                                 Enea Streetball 2022

Już po raz 14 odbędzie się turniej koszykówki ulicznej Enea Streetball 2022. Super nagrody, unikatowa koszulka dla każdego uczestnika i znakomita koszykarska zabawa dla dziewcząt i chłopców. Tradycyjnym miejscem zawodów jest Rynek Kościuszki, startujemy od godz 09.00.Zgłoszenia drogą mailową na zubrybiuro@wp.pl

Wpisowe 40 zł od drużyny należy przesłać na konto: Bank Spółdzielczy w Białymstoku

61 8060 0004 0005 6603 2000 0010 z dopiskiem nazwy drużyny.

                                Kategorie wiekowe

Dziewczęta :

grupa I D rocznik 2009 i 2010        

grupa II D rocznik 2007 i 2008        

grupa III D rocznik 2005 i 2006      

grupa IV D rocznik 2004 i starsze

Chłopcy :

grupa I CH rocznik 2011 i 2012         

grupa II CH rocznik 2009 i 2010             

grupa III CH rocznik 2007 i 2008      

grupa IV CH rocznik 2005  i 2006       

grupa V CH rocznik 2004 i starsi

                Regulamin  Turnieju „Enea Streetball 2022”

                                                          Białystok 28.06. 2022

1. Mecze rozgrywane będą na boiskach o wymiarach 10×10m. Na boisku zaznaczona jest linia przerywana w odległości 6,5 m od kosza oraz linia rzutów wolnych w odległości 4m.

2. Drużyna liczy 3 zawodników + ew. 1 rezerwowy. Mecz musi rozpocząć 3 zawodników, ale kończyć może 2.

3. Za zdobyty kosz drużyna otrzymuje 1pkt, za rzut zza linii 6,5 m – 2pkt.

4. Gra toczy się do zdobycia przez jedną z drużyn 16pkt., lub przez 15 minut – w takim przypadku zapisywany jest aktualny wynik spotkania. W przypadku remisu po 15 minutach zarządzana jest dogrywka do zdobycia przez którąkolwiek z drużyn jednego kosza.

5. Błąd karany jest stratą piłki i wyrzutem piłki z boku przez drużynę przeciwną – poza linią 6m. Za faul nie sportowy zawodnika  lub faul techniczny karą jest jeden rzut wolny i posiadanie piłki.

6. Po każdym zdobytym koszu piłka przechodzi w posiadanie drużyny tracącej kosz. Musi ona w   komplecie wyjść poza linie 6,5 m. Drużyna broniąca musi się w komplecie znajdować w polu 6,5 m.

7. Podobne zasady dotyczą wszelkich innych strat piłki – faul, zebranie piłki po niecelnym rzucie przeciwnika oraz wyjście piłki poza boisko.

8. Nie wolno dobijać piłki po niecelnym rzucie przeciwników, dobitka po niecelnym rzucie zawodnika własnej drużyny jest dopuszczalna.

9. Zmiany zawodników są lotne, mogą one być dokonywane wyłącznie, gdy drużyna atakująca   rozpoczyna akcję spoza 6,5 m.

10. Każda drużyna ma do wykorzystania dwie pół minutowe przerwy. W przypadku wzięcia ich w ostatnich 2 minutach gry, to czas gry jest zatrzymywany.

     11. W meczach turnieju Enea Streetboll 2022 sędzia rozstrzyga wszystkie sporne   sytuacje.

12. Obowiązuje całkowity zakaz “wsadów” .

13. Zawodnicy odpowiadają materialnie za szkody wyrządzone w wyniku użytkowania koszy do gry niezgodnie z regulaminem.

14. Organizatorzy turnieju nie biorą odpowiedzialności za wszelkie urazy i kontuzje zawodników powstałe w trakcie turnieju.

15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany regulaminu. W przypadku istotnych zmian zobowiązują się do powiadomienia zawodników o zmianach w regulaminie.

Potrzebne dokumenty do wzięcia udziału w turnieju:

Link do pobrania oświadczenia

Link do pobrania karty zgłoszeniowej


 

                                                          

                                                 

                                                               

                                                              

Inne aktualności:

Zakończył się Turniej o Puchar Marszałka Województwa Podlaskiego
Zakończył się Turniej o Puchar Marszałka Województwa Podlaskiego
Ogólnopolski Turniej Kszykówki o Puchar Marszałka Województwa Podlaskiego
Ogólnopolski Turniej Kszykówki o Puchar Marszałka Województwa Podlaskiego