Zarząd klubu

Jacek Zaniewski
Jacek Zaniewski
Prezes Zarządu
Jan Ślusarczyk
Jan Ślusarczyk
Wice Prezes Zarządu
Janusz Andrzejewski
Janusz Andrzejewski
Skarbnik