Żubry Chorten Białystok vs. KS Legion Legionowo 01.10.2022